Múltunkból merített erő Társadalmi átalakulások és emlékezetük a 20. században

A 20. század számtalan történelmi fordulatával együtt a magyar történelem legtöbb társadalmi változást hozó időszaka volt. Olyan forradalmi változások indulhattak el, amelyek az azt megelőző ezer évben elképzelhetetlenek voltak.
Munkások mozgalmai kivívtak számos jóléti vívmányt, mint például az ingyenes oktatás, egészségügy, nyugdíj az idős embereknek. A hétköznapi élet biztonsága elképzelhetetlen lett volna a munkásmozgalom kemény harca nélkül, női egyenjogúság pedig a nőmozgalom nélkül.
A Kéthly Anna Alapítvány ápolja mindezen hagyományokat, névadónk személyes példamutatása irányadó mindazok számára, akik ma is elkötelezettek a társadalmi progresszió és szociális haladás ügye mellett. Közös jövőnk fontos alapja közös múltunk, hagyományaink ápolása is.
Alapítványunk ezen értékeink mellett elköteleződve 2022-ben pályázati kiírással, programokkal emlékezik arra, hogy 100 évvel ezelőtt, 1922-ben először jutottak be a Magyar Országgyűlésbe szociáldemokrata politikusok, akik kérlelhetetlen ellenfelei lettek a Horthy rendszernek és immár a parlamentben is képviselték a munkásjogokat, valamint a női egyenjogúságot.

A “SZOCDEM100” munkásmozgalmi, nőmozgalmi emlékezetpolitikai rendezvények, a pályázatok, függetlenek a mai belpolitikai viszonyoktól és politikai pártoktól. Többek közt emlékezni és emlékeztetni kívánunk az első és a második magyar köztársaságra, melyekben kiemelt szerepet játszottak a szociáldemokraták.  Pályázatok kiírásával ösztönözni kívánjuk a fiatalokat, középiskolásokat, egyetemistákat, hogy azt interneten, könyvtárakban, múzeumokban kutassanak olyan témákat, amelyek helyi vagy országos szinteken kapcsolódnak a magyar szociáldemokrácia, munkásmozgalom, nőmozgalom történetéhez, progresszív társadalmi folyamatokhoz.

 A “SZOCDEM100” első
pályázata:

 “Múltunkból
merített erő – Társadalmi átalakulások és emlékezetük a 20. században”
címmel:

 Ennek keretében az alábbi tartalmi és formai megkötésekkel várunk pályázati anyagokat a következő témakörökben: 

  1. Szociáldemokraták, és nők részvétele az első köztársaság idején
  2. Szociáldemokraták és a nők helyzete a Tanácsköztársaság idején
  3. Szociáldemokrata nőmozgalom és munkásságuk 1918-ig
  4. Szociáldemokrata nőmozgalom és munkásságuk 1920-1945-ig
  5. Szociáldemokraták a nyilas hatalomátvétel és német megszállás alatt
  6. Szociáldemokraták a felszabadulás után, szerepük a földosztás, újjáépítés során
  7. Nők társadalmi helyzetének változása az 1945 utáni évtizedekben
  8. Egy adott település, országrész életében meghatározó, de országosan nem vagy kevéssé ismert 20. században élt szociáldemokrata politikus életútjának, munkásságának bemutatása.
  9. Társadalmi változások (első köztársaság, tanácsköztársaság, felszabadulás, földosztás, ötvenes évek, 56 utáni konszolidáció, TSZ-szervezések) egy adott településen.
  10. Kortanúk megszólítása interjú formában a 20. század sorsfordító történéseivel kapcsolatban a rendszerváltásig bezárólag (hang, videó írott formátum egyaránt megfelel). 

A pályázat leadási határideje: 2023. április 30.
A pályázat eredményhirdetése: 2023. június 20.

Beadási követelmények:

A pályázatokat kizárólag magyar nyelven és e-mailen kérjük megküldeni, email címre. : info@kethlyanna.huKérjük a táblázatokat, ábrákat, fotókat stb. külön fájlban megküldeni. A pályázaton csak máshol nem publikált cikkeket, valamint recenziókat tudunk elfogadni. A pályázati anyagok kézirata legfeljebb két ív, de legfeljebb (100.000 leütés) terjedelmű lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szövegszerkesztők generált lábjegyzetfunkcióját használják. A pályázati anyagok kéziratát kizárólag az alábbi hivatkozási rendszerrel készítve tudjuk elfogadni: E-függelék, amely az internetes közlést teszi lehetővé; Hivatkozások, mind az irodalmi, mind a forráshivatkozásokat, továbbá minden megjegyzést lábjegyzetben kérünk feltüntetni. A beadási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot nem bíráljuk el.

 Kik pályázhatnak? Magánszemélyek.

Nevezési díj: nincs.

A pályázat
összdíjazása 500.000.-Forint, 
első díj 250.000.-Ft 
második díj 150.000.-Ft
harmadik díj 100.000.- Ft

Az első három díj kiosztását követően a figyelemre méltó pályaművek különdíjban részesülhetnek. 

 A nyertes pályaművek felkerülnek a Kéthly Anna Alapítvány honlapjára, valamint nyomdai formában is kiadásra kerülnek. A beküldött írások szerzői a beküldéskor elfogadják a pályázat feltételeit, beleegyeznek a azok nyilvános közléséhez! Ez azt is jelenti, hogy elolvasták a pályázat feltételeit és egyetértenek vele. A beérkező munkákat a kiíró Kéthly Anna Alapítvány által felkért zsűri értékeli.